Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 33

Anan nám po sobě zanechal tři díla: 1) ספר המות Sefer ha-micvot - aramejsky psaný soubor náboženských zákonů,  2) פירוש על התורה Piruš al ha-Tóra - aramejsky psané komentáře k Pěti knihám Mojžíšovým a 3) פדלכה Fedalika - arabsky psaný (podle Grece) traktát o přestupných letech 1), (podle Fürsta) krátký sbotník náboženských zákonů a (podle Harkavyho) krátký traktát o zakázaných sňatcích. 2) 

Žádné z těchto děl se nezachovalo, ale z dochovaných fragmentů je zřejmé, že Anan zůstal striktně a fanaticky věrný svému mottu: Hledejte pečlivě v Bibli a nespoléhejte na mé mínění
To bylo důvodem, proč ho jeho nepřátelé obviňovali, že je omezeného rozumu.
Nebudu se ale opakovat a hájit ho, pouze řeknu, že není nutné věnovat pozornost detailům jeho učení, ale duchu, který do svého učení vdechl, do učení, které v sobě skrývalo zárodek pokroku.

Že je tomu tak, dokazuje všeobecný rozvoj karaimských komunit; ihned po odstranění rabínských překážek začaly v karaimských komunitách vzkvétat jako květy svěží krásy věda a literatura.
Je potřeba zdůraznit, že v době kdy u karaimů východu vzkvétala věda, poezie a literatura, u mnohých národů, které jsou v současné době nejdůležitějšími částmi kulturního soukolí, nebylo ani stopy byť jen po náznaku podobného rozvoje. 

1) Viz. תולדות הקראים Avrom Ber Gotleber, str. 79 a 140
2) Viz.
זכרון לראשונים str. 90, část VIII